Hlavné výhody technológie rezania rúr a profilov laserom:

 • Vysoká presnosť a kvalita rezu
 • Zníženie výrobných nákladov
 • Rýchlosť rezania (kratší čas výroby)
 • Flexibilita
 • 3D rezanie pod uhlom až 45 stupňov
 • Minimálna deformácia materiálu
 • Výrazné zvýšenie produktivity a zníženie počtu nepodarkov
 • Rezanie zložitých tvarov, ktoré nie je možné vytvoriť konvenčným spôsobom opracovania
 • Kusová aj sériová výroba
 • Možnosť gravírovania, technologických zámkov a pozicovania
 • Možnosť nahradiť až 4 pracovné operácie (rezanie, vŕtanie, frézovanie prípadne vysekávanie) jednou výrobnou operáciou
 • Výrazné zníženie nákladov na zváranie použitím zlomových a zasúvacích spojov
 • Možnosť nahradiť ohýbané výrobky výrezom zo štvorcového profilu
 • Redukcia výrobných krokov

Použitím lasera zjednodušíte zváranie a znižujete čas a úsilie spojené so zváraním. S použitím rohových spojov výrazne zvýšite presnosť zloženia konštrukcie, urýchlite prípravy a polohovanie pred zváraním.

Vzájomné polohovanie dielcov pomocou čapov a otvorov uľahčujú montáž častí konštrukcií a zabraňujú chybám v montáži.

Laserom je možné každý vyrobený diel označiť pomocou funkcie laserového gravírovania. Je možné gravírovať jednoduchý text (sériové číslo, názov, prípadne kód výrobku) alebo použiť rôzne moderné spôsoby označovania pomocou QR, BAR, EAN alebo iného druhu kódu. Pomocou čítačky kódov je možné rýchlo a presne identifikovať jednotlivé druhy výrobkov, čím môžete predchádzať chybám vo výrobe.