Výhody technológie 3D rezania laserom

Vysoká presnosť a kvalita rezu

Zníženie výrobných nákladov

Rýchlosť rezania

Flexibility

3D rezanie pod uhlom až 45 stupňov

Minimálna deformácia materiálu

Výrazné zvýšenie produktivity a zníženie počtu nepodarkov

Rezanie zložitých tvarov

Kusová aj sériová výroba

Gravírovanie (sériové číslo, názov, prípadne kód výrobku)

Nahradenie 4 pracovných operácií jednou (rezanie, vŕtanie, frézovanie, vysekávanie)

Zníženie nákladov na zváranie použitím zlomových a zasúvacích spojov

Ukážka výrobkov