Prevádzka spoločnosti:

HOSTINKOVO, s.r.o.

Vrbovská cesta 2617/102,

921 01 Piešťany

Daniel Hostin

0905 264 260

hostin@hostinkovo.sk

Sídlo spoločnosti:

HOSTINKOVO, s.r.o.

Hubina 200,

922 21 Hubina

Ing. Tomáš Hostin

0903 597 201

thostin@hostinkovo.sk

Nájdete nás