Tento projekt:

Rast konkurencieschopnosti novovzniknutého podniku HOSTINKOVO, s.r.o. prostredníctvom inovácie výroby

Hlavným cieľom projektu je podpora novovzniknutej začínajúcej firmy inováciou výroby a prostredníctvom zvýšenia jej konkurencieschopnosti v progresívnom odvetví, pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

 

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoj

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity Začatie a rozvoj podnikania MSP zameranej na obstaranie jedného logického celku, ktorý bude umiestnený vo výrobných priestoroch žiadateľa v Piešťanoch.

Inovatívny laserový rezací stroj bude slúžiť na výrobu troch nových produktov – 4-hranné profily, kruhové profily a špeciálne profily, určené pre automobilový priemysel, strojársky priemysel a zákazkovú výrobu komponentov pre dizajnové produkty.

Vďaka projektu dôjde k inovácii výrobného procesu a vytvoreniu priestoru pre nárast zamestnanosti o dve nové pracovné miesta z toho aspoň jedno určené pre znevýhodnené sociálne skupiny.